Adil Grup Gayrimenkul Organizasyon - Genel Bilgiler
Projelerimiz > Pratik Bilgiler > Genel Bilgiler >

Genel Bilgiler

Binalar Depremde Niye Yıkılır?

- Bina yapılırken yeraltı suyunu alacak drenajın yapılmamasından.
- Bina temeli yakınında yapılan fosseptiklerin temele su bırakmasından.
- Dökülen betonlarda vibratörün kullanılmamasından (gerekli beton sıkıştırmasının yapılmaması).
- Taşıyıcı perdelerin köşelerinde perde uç bölgesinin yapılmamasından.
- Kiriş ve kolon demirlerinin ekleme kısımlarının kısa tutulmasından.
- Betonun işçiliğini kolaylaştırmak için fazla su kullanılmasından.
- Zemin emniyet gerilmesinin ezbere alınarak proje yapılmasından.
- Kolon ve kiriş birleşim yerlerinde etriye sıklaştırmasının yapılmamasından.
- Beton dökülmeden önce kiriş ve kolon diplerinin tozlu, kirli ve talaşlı bırakılmasından.
- Kolon aplike yönlerinin bir üst katlarda değiştirilmesinden ve ayrıca tek istikamette tasarımın yapılmasından.
- Beton döküldükten sonra yeteri miktarda ve sürede sulanmamasından (özellikle yaz aylarında).
- Sıcak havalarda betonun ani su kaybını önlemek için gerekli ölçüde sulamanın yapılmamasından. Rötre çatlaklarının oluşmasından.
- Duvar, kolon ve kirişlerdeki işçilik hatasını örtmek için kalın bir sıva tabakasının oluşturulmasından.
- Kiriş olmayan döşemelere taşıyıcı veya bölücü duvarların örülmesinden.
- Midyeli ve mıcırsız deniz kumunun kullanılmasından.
- Çok sulu ve deniz kumuyla dökülen betonun paslanmayı hızlandırmasından.
- Binaların çatısından gelen suların temele akmasından.
- Kolon ve kiriş etriye bindirme paylarının kısa tutulması ve bağ tellerinin kısa kesilmesinden.
- Yapılmış olan binaların yanlarında yapılacak bina hafriyatlarının temel altına kadar inmesi ve gerekli önlemlerin alınmamasından.
- Yapılmış olan veya yapılması gerekli olan kiriş ve kolonların iptal edilmesinden.
- Kirişsiz balkonların üzerine sonradan duvar örülerek içeri alınmasından.
- Mevcut binaların bodrum veya zemin katlarının sürekli olarak sulu bırakılmasından.
- Bodrum veya zemin katlarda kolon ve kirişlerin kırılarak, hatta demirlerinin kesilerek tesisat borularının geçirilmesi veya asılmasından.

Adil Grup Sancaklı Evleri'nde ve diğer projelerinde bu hassasiyetlere dikkat etmektedir.
* Kaynak: Mimar ve Mühendisler Odası İstanbul Şubesi

Kalıptan Betona Pratik Bilgiler

Çeşitli yapılarda, inşaat aşamasında temelden başlayarak çatıya kadar kullanılan kalıp elemanlarının kullanım yerlerine göre ihtiyaç duydukları taşıyıcı ve destekleyiciler farklı özellikler gösterir. Bu nedenden ötürü kullanılan kalıp elemanlarını aşağıdaki gibi sınıflayıp her sınıfın kendi içinde nasıl destekleneceğini belirtmek yararlı olacaktır.
Temel veya sömel kalıpları, Kolon kalıpları, Duvar kalıpları, Kiriş kalıpları, Döşeme kalıpları,
Beton dökümünden önce taşıyıcı sistem ve kalıplarda alınması gerekli önlemler ve uygun kalıp nasıl hazırlanır hep birlikte bakalım.
temelkalip.jpgTEMEL VEYA SÖMEL KALIPLARI:
Genelde, yükseklikleri ve görünen yüzleri az olduğu için en basit yapılan kalıplardandır. Duvar temelleri veya sömel denilen kolon temelleri süreklilik bakımından farklı oldukları için kalıp yapılıp sabitlenirken daha farklı uygulamalar yapılmalıdır. Duvar temelleri mütemadi temeller olacağından iki karşı yüzü için kalıp gerekecek ve bu kalıpların yanal oynamalara direnmesi için iki taraflı desteklenmesi gerekecektir. Yada temel zeminine göre temel kazı şevi düzey yapılabilirse, bir taraflı kalıp kullanılabilir. Yapılan kalıpların dört taraflı olmasından çok bu kalıp elemanlarının yatay, düşey kaburga ve göğüslemelere dayanan,kamalarla ayarlanan zemine çakılan kazıklara alt uçların bindirilmesiyle, kalıp elemanları sağlama alınmalıdır.
KOLON KALIPLARI:
Bu kalıplar kesit şekline göre düşey tahtalardan yapılıp, kalıp yüzünü, dayanma ve tutma elemanı olarak yatay kuşaklar kullanılmaktadır. Dökülen taze beton veya meydana gelen yanal hareketler kalıp üzerinde değişik basınçlar oluşturacaktır. Beton taze iken kalıba derinliğe bağlı olarak zaten bir basınç uygulamaktadır. (hidrostatik ve dinamik beton basıncı) Yanal hareketler taze betonda bu basıncı artıracağından yanal kuşaklar ayrı bir önem taşımaktadır. Kolon kalıplarında kullanılması gereken kuşaklar, dört köşe kesitli kereste veya kalas ya da çelik lama olabilir. Ancak kolonlarda yüksekliğe göre kuşak çerçeve aralığı doğru belirlenmelidir. Yüksek kolonlarda, kuşak çerçeve aralığı, beton basıncı ve yanal hareketler göze alınarak tabanda sık, yukarıya doğru seyrekleştirerek yapılmalıdır. Uygulanacak kuşak köşelerinden iyice birbirlerine çivilenmiş olmalı, germe çubukları ve tellerle bağlanıp sıkıştırılmalıdır. Bu yöntem yardımıyla, büyük beton basıncı gelen veya yanal hareketlere maruz kalan kolonlar korumaya alınabilir.
duvarperdekalip.jpgDUVAR KALIPLARI:
Betonarme duvarları; kalıbı zemine oturtulan betonarme duvar kalıpları ve kalıbı zemine oturtulmayan betonarme duvar kalıpları olarak ikiye ayırmak ve bunlara uygun destek sistemleri düşünmek gerekir. Betonarme duvar kalıpları genelde duvar kalınlıkları ince olduğundan kolonlara göre daha kolay sağlamlanabilirler, ancak yanal devamlılıkları daha uzun olduğu için göğüsleme kalasları ve alttan yukarıya göğüslemelerin sıklığı önem taşımaktadır. Göğüsleme kalaslarının desteklenmesinde zemine oturtulan kalıplarda sömellerde uygulanan kazıklama sistemi uygulanmalı, göğüslemeler arası sıklık alt kuşaklarda daha sık olmalı, düşey araları 100 cm’den başlamalı, alta doğru 50 cm’ye kadar düşmelidir. Kalıbı tutan düşey kaburga sıklığı ise 50-70 cm arasında seçilmelidir. Ayrıca kalıp içinden geçen vidalı, kelebekli germe ve mesafe çubukları kalıp direnci açısından önemlidir.
kiriskalip.jpgKİRİŞ KALIPLARI:
Yapılarda kirişler imalatı sırasında donatı sıklığı ve kalıbın darlığı nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir elemandır. En çok imalat hatası bu elemanlarda gözlenmektedir. Kalıpları yan yüzlerinde birbirlerine gerdirebilmeli ve donatı pas payları ile kalıbı kendinden itebilmelidir. Taban desteklerine konulacak başlıklar üzerinde oluşturulacak çapraz desteklerle kiriş kalıplarının yanal desteği sağlanmalıdır. Kirişlerin altlarına konulacak destek yatay kalaslarla üstten birbirine bağlanmalı,ayrıca kirişin beraber dökülecek tabliyenin alt döşeme kalıbı üst kenarına destek görevi görebilecek şekilde yerleştirilmelidir. Taban destekleri uygulanan başlık üzerine çapraz kalaslarla sağlamlanmalıdır. Yanal hareketlere dayanım yönünden kirişlerin yan yüz kalıbı dışarıdan kuşaklanmalı, sıkıştırma bulon çubuklarıyla takviye edilmelidir.
dosemekalip.jpgDÖŞEME KALIPLARI:
Döşeme kalıplarında kalıp alttan enine ve boyuna kalaslarla ağ şeklinde kaburga ve göğüslemelerle taban desteklerinin üstüne oturtulmalıdır. Enleme ve boylamalar arasındaki mesafeler taze betonun taşınması ve kalıbın yanal hareketlerden etkilenmesini önlemek açısından önemlidir.Kalıbın altına enlemeler 50-60 cm aralıkla yerleşmeli,bunların üzerine 80-120 cm aralıkla boylamalar yerleştirip,boylamaların altına yine 80-120 cm aralıkla taban destekleri konulmalıdır.


Kaynak:TEK-GROUP, Bahar(KTÜ,www.insaatbolumu.com)

Metrajlar Arasında Pratik Kabuller

Tesviye Tabakası Alanı = Döşeme Kaplaması Alanı
Blokaj Alanı = Gro Beton Alanı
Kiremit Alanı = Ahşap Çatı Alanı
Kiremit Alanı = Çatı Yalıtım Alanı
Tavan Sıvası = Tavan Kireç Badana
Badana Alanı = İç Sıva Alanı
Pencere Yapılan Boya Alanı = Pencere Doğrama Alanı
Pencere Doğrama Alanı = %75-80 Cam Alanı
Kapı Kanat Alanı = %25 Buzlu Cam Alanı
1m3 Beton = 7-8 m2 Kalıp
Demirli Beton Hacmi = 70-90 Kg Demir
Tüm Demirin = %40-45 İNCE Demir
Tüm Demirin = %55-60 KALIN Demir

Yapı Birim Alanına İsabet Eden Yaklaşık Metraj Birim Ölçüleri

1. Betonarme Betonu: Yığma= 0,250m3/m2;    Betonarme Karkas= 0,380m3/m2
2. Betonarme Demiri: Yığma= 22kg/m2;    Betonarme Karkas= 34kg/m2
3. Betonarme Kalıp: Yığma= 1,75m2/m2;    Betonarme Karkas= 2,6m2/m2
4. Kalıp İskelesi: Yığma= 1,90m3/m2;    Betonarme Karkas= 2,80m3/m2
5. İş İskelesi: Yığma= 1,43m2/m2;    Betonarme Karkas= 1,43m2/m2
6. Tuğla Duvar: Yığma= 0,200m3/m2;    Betonarme Karkas= 0,150m3/m2
7. İç Sıva: Yığma= 2,40m2/m2;    Betonarme Karkas= 2,40m2/m2
8. Dış Sıva: Yığma= 1,30m2/m2;    Betonarme Karkas= 1,30m2/m2
9. Tavan Sıvası: Yığma= 0,90m2/m2;    Betonarme Karkas= 0,90m2/m2
10. Badana (İç): Yığma= 3,00m2/m2;    Betonarme Karkas= 3,00m2/m2
11. Fayans-Seramik: Yığma= 0,30m2/m2;    Betonarme Karkas= 0,30m2/m2
12. Ahşap Yapı-Karkas: Yığma= 0,15m2/m2;    Betonarme Karkas= 0,15m2/m2
13. Ahşap Pencere: Yığma= 0,12m2/m2;    Betonarme Karkas= 0,12m2/m2
14. Yağlı Boya: Yığma= 0,42m2/m2;    Betonarme Karkas= 0,42m2/m2
15. Ahşap Çatı, Kiremit (Toplam İnş. Alanı Üzerinden):
---Tek Kat: Yığma= 1,25m2/m2;    Betonarme Karkas= 1,25m2/m2
---İki Kat: Yığma= 0,63m2/m2;    Betonarme Karkas= 0,63m2/m2
---Üç Kat: Yığma= 0,42m2/m2;    Betonarme Karkas= 0,42m2/m2
---Dört Kat: Yığma= 0,33m2/m2;    Betonarme Karkas= 0,33m2/m2
---Beş Kat: Yığma= 0,25m2/m2;    Betonarme Karkas= 0,25m2/m2
16. Metal Örtü (Toplam İnş. Alanı Üzerinden):
---Tek Kat: Yığma= 1,33m2/m2;    Betonarme Karkas= 1,33m2/m2
---İki Kat: Yığma= 0,67m2/m2;    Betonarme Karkas= 0,67m2/m2
---Üç Kat: Yığma= 0,44m2/m2;    Betonarme Karkas= 0,44m2/m2
---Dört Kat: Yığma= 0,343m2/m2;    Betonarme Karkas= 0,34m2/m2
---Beş Kat: Yığma= 0,27m2/m2;    Betonarme Karkas= 0,27m2/m2
17. Mozaik Döşeme Kaplama: Yığma= 0,90m2/m2;    Betonarme Karkas= 0,90m2/m2
18. Cam: Yığma= 0,10m2/m2;    Betonarme Karkas= 0,10m2/m2

İnşaatçılara, Tesisatçılara ve Elektrikçilere İmalat Uyarıları


1.İnşaatçılara Uyarılar:

1.1 Islak hacim duvarlarındaki borular olanağı varsa, fayans kaplı değil sıvalı tarafa getirilmelidir ki herhangi bir sızdırma çabucak kendini göstersin,onarılması kolay ve ucuz olsun.
1.2 Boruların dikine duvar geçişlerde ek yapılmamalı, kaplama altında gereksiz eklerden kaçınılmalıdır.Zorunlu vanalar kolayca onarılabilmeleri için kaplama içinde değil dışında ya da sıvalı kısımlarda olmalıdır.
1.3 Gönme boru kanalları kaba sıvadan sonra açılmalıdırki gereğinde çok dışarda ya da içeride kalmasın, musluk vb. bağlantılarında dert çıkmasın. Tavana kadar kaplama yapılacak duvarlarda bile- tamamen çimentolu olarak – bu kaba sıva yapılmalıdır. (Borular döşendikten sonra yerleri önce kaba harçla doldurulup iyice kuruduktan sonra ince sıva yapılmalıdır,yoksa çatlar).
1.4 Kaplama ya da sıva altında kalan, banyo soğuk su boruları, yoğunlaşmadan ileri gelen rutubetle korozyona uğramamaları için yalıtkan bir gömlek içine alınmalıdır.
1.5 Genleşme olanağı sağlamak üzere sıcak su boru çevrelerine bitümlü karton ya da en azından çimento torbası sarılarak harç ile doğrudan bağlantıları kesilmelidir.
1.6 Kalorifer boruları, özellikle döşemelerde geçişlerde çürümemeleri ve çıtıt çıtır sesler çıkartmadan rahatça genleşebilmeleri için çinkodan ya da bir boy büyük borudan zıvana içine alınmalıdır. Banyo vb. gibi ıslak ya da su dökülerek yıkanmaları olası mahallerde bu zıvanalar yalnız borudan olur ve alt kata su inmemesi için döşemeden 4-5 cm yüksek tutulur, boru ile zıvana (kovan) arası üst ağızda plastik bir gereçle kapatılır.
1.7 Borular basınç deneyi yapılmadan boyanmamalı, sıva ya da kaplama ile örtülmemelidir.
1.8 Pik borular bitimle kaplanmadan önce gözle ve madeni bir cisimle vurarak kontrol edilmelidir. Açıkta kalacak pikler boya tutturabilmek için dıştan bitümlenmemelidir, bitümlü iseler boyanmadan önce (örneyin gomalâk gibi ) bitümü kusturmayacak bir madde ile astarlanmalıdır.
1.9 Düşey pik boruların yataya dönmeleri, projesinde olmasa bile olasılığınca geniş dirseklerle yapılmalı, alttan sıkıca desteklenmeli ya da sağlamca asılmalı ve dirsekten hemen önce bir kontrol kapağı konmalıdır.
1.10 Yağmur suları olasılığınca bina içinden değil dışından indirilerek dışarda toplanmalı, oluğu iniş borusuna bağlayan deveboynu üst başından mutlaka saçağa bağlanmalı, yağmur iniş boruları kelepçeleri hemen muf ya da kordonun altına konmalıdır ki boruyu bağlarken aşağı kaymasını da önlesin.İçerden inmesi zorunlu ise içerde baca yapılmamalı, inişler geniş birer dirsekle dışarı alınıp dış bacaya bağlanmalıdır. (Yoksa baca çıkışı tıkanmalarında yada bağlantı hasarlarında binayı sular basmasına neden olunabilr.)
1.11 Zemine inen pissu boruları en kısa yoldan dışarı çıkarılmalı, bina içinde kanal ve bacalalardan kaçınılmalıdır. İçerde zemine gömülü boru ve büzlerin altları çok özenle sıkıştırılmış (dahası boru altına bir beton yastık yapılmış) olmalı, eklerin kesinlikle sızdırmazlığı sağlanmalıdır. (Yoksa ıslanma nedeni ile çökecek zemin,kaplaması ile birlikte üzerindeki tesisatı da harap eder).
1.12 Kazan vb.ağır donatım ile sarsıntılı çalışan makine vb.kaideleri esas döşemeden ayrılmalı ve kesinlikle sağlam bir zemine oturtulmalıdır.
1.13 Zemindeki beton boru ve büzler önce gözle ve sonra su ile iyice kontrol edilmeden üzerleri kapanmamalıdır. Dolgu iki yandan aynı zamanda yapılmalı, boru üzerine onu sakatlayacak taş vb. parçalar atılmamalı, ağır araç çıkarılmamalıdır.
1.14 Kontrol ve bağlantı bacaları dört köşe ise bir kenarları yanındaki yapı, yol vb.yüzüne tam paralel olmalıdır.
1.15 Su tutucu yapılarda beton içinden geçecek borular önceden konamıyorsa, bırakılacak delikler özel dişli detayına göre olmalıdır.
1.16 Herhangi bir baygınlık vb. de içerden kapalı kilidi açabilmek için banyo kapıları, camı kırılınca kilide ulaşılabilecek biçimde camlı yapılmalıdır.
1.17 Tesisatçılar önlerine bir engel çıktığında genellikle kimseye bir şey sormaz kırıp,delip geçerler. Peşleri bırakılmamalıdır, elektrikçiler dahil tabi.
1.18 Görünüş kalitesini sağlamak üzere fayans vb.kaplı mahallerin önceden mutlaka 1/20 duvar açılımları çizilmeli, uygun yerlerde elektrik ve tesisat bağlantıları için inşaatçı, elektrikçi ve tesisatçı ile kooerdineli çalışmalıdır.

2.Tesisatçılara Uyarılar:

2.1 Oda,koridor vb.duvarlarını olası rutubetten korumak için su ile ilgili boru ve aksesuvarlar olanağınca sulu hacimlerin ara duvarları ya da servis bacası,aydınlık vb.duvarlarına konmaya çalışılmalıdır.
2.2 Duvar diplerinde binaya zarar vericek su toplanmalarına neden olmamak için ıslak hacimlerin yer süzgeçleri kenar ve köşelerde değil, bütün sızıntı ve damlamaları kolayca toplayabilecek, duvarda aralı bir konumda düzenlenmelidir.
2.3 Pissu, düşey borularının yataya dönmelerinde geniş dirsek kullanılmalı, gereken yerlere ve sifonlardan önce kontrol kapağı konulmalıdır.
2.4 Yatay pik vb.borular olanağınca gömme yapılmamalı, banyo vb, döşemeleri çukur yapılacağına, borular alt kat tavanından serbestçe geçirilip açılabilir bir asma tavanla gizlenmeleri yeğlenmelidir.
2.5 Boru bağlantı ve branşmanları önceden detay krokileri ile iyice etüt edilmeli,gereksiz fitings ve gereğinden kalın boru kullanılmamalıdır.
2.6 Tesisatın bütün duvar ve döşeme geçişleri baştan özenle etüt ve delikler projelere özenle işlenmelidir.Betonarme, çelik ya da yığma inşaat gibi olmadığından sonradan delme ve onarma olanaksız ya da güç ve pahalıdır.
2.7 Montaj işlerinde tavan ve duvarlarda gereksiz kırıp dökmelerden kurtulabilmek için iri boyutlu tank, makine vb. nin girebileceği montaj boşlukları, asma ve çekme için gerekli delik ve kancalar önceden düşünülmelidir.
2.8 Montaj askıları, zorunlu ise döşemenin en alttaki değil, onların bir üstünde ve alt demirlere dikine olan demirlere bağlanmalıdır ki en alttaki demir beton ve sıvayı patlatarak aşağıya sarkmasın.Dikdörtgen ankraj plakaları kenarlarıda duvar kenarlarına paralel olmalıdır.
2.9 Döşeme ve kirişlerdeki delme ve oymalar bir katı, kolonlardakiler ise tüm binayı tehlikeye sokabilir.Özellikle kolonlar olmak üzere herhangi bir betonarme elamanı oyup delmeden önce kesinlikle inşaatçıların izni alınmalı ve de hiçbir şekilde betonarme demiri kesilmemelidir.
2.10 Montajda kolon diplerine kayar kablo bağlayıp ya da beton köşesini kırıp kanca vb. kaynaklayıp ağır yük çekmeden önce inşaatçılarla anlaşmaya varılmalıdır.
2.11 Bir kısım nervürlü çelikler kaynakta özelliklerini kaybeder, kaynaktan önce kesinlikle inşaatçılara danışılmalıdır.
2.12 Kullanılacak boruların içleri temiz ve boş olmalı, bütün ağızlar içlerine bir şey girmemesi için dikkatle ve sıkıca kapatılmalıdır.
2.13 Yanyana olan borular biribirine paralel, aynı aralı, dikine olanlar tamamen düşey, eğim zorunluğu yoksa tamamen yatay olmalıdır.
2.14 Açıkta kalıcak PVC boru ve fitings'leri aynı renk seçilmeli ve kullanılmalıdır.
2.15 Oynama ve sarkmaları önlemek için bütün borular gereğince desteklenmeli, asılmalı ve bağlanmalıdır. (Muflu ekli borular, borunun aşağıya kaymaması için tam muf çıkıntısının altından asılır).
2.16 Borular basınç deneyi yapılmadan boyanmamalı, sıva ya da kaplama ile örtülmemelidir.
2.17 Ketenli boru eklemelerinde keten bir koruyucu boya ile kullanılmalı ve boyadan önce keten fazlalıkları mutlaka kesilmelidir.
2.18 Bateri montajlarında mutlaka şablon kullanılmalı, çift borulu bağlantılarda iki boru ağzı yatay olmalıdır.

3.Elektrikçilere Uyarılar:

3.1 Prizlerin radyatör, anahtarların kapı, buatların ısıtma klima kanalları arkasında kalmamaları için önceden projeler karşılaştırılmalı, banyo için buat konulmamalıdır.
3.2 Ev aletleri prizleri kesinlikle topraklı olmalıdır.
3.3 İsimli kapı zili butonunun göz düzeyinde diğer buton ve anahtarların, kolun serbestçe sarkıtıldığında el düzeyinde, ve kapıdan en çok 15 cm. uzaklıkta, prizlerin zeminden 20 cm. kadar yüksekte olması uygun olur. (Tüm anahtar priz ve buatların döşeme,tavan ve kapı yanlarından mesafeleri aynı olmalıdır.).Banyo traş makinesi prizinin duş ve lavaboya, suyun sıçramayacağı kadar uzak, traş makinesi kordonunun aynaya yetişebileceği kadar yakın olmalıdır.
3.4 Boru takoz ve buatlar kalıba fazla sağlam bağlanmamalıdır ki kalıp sökülürken kalıpla birlikte aşağı inmesinler. (Sistem kalıplar için özel aksesuvar kullanılır ).
3.5 Elektrik borularının döşeme demirleri tarafından ezilmemeleri için boru üzerinden geçen demirler boru yanlarında desteklenmelidir.Uzun hatlarda ara buat ya da kılavuz teli yararlı olur.
(Beton dökülürken boruları kollamak için bir elektrikçi görevlendirilmelidir).
3.6 Sıvanmadan bırakılacak betonlardaki boruların demir pas payı kadar içerde bırakılması gerekir.
3.7 Kullanımda herhangi bir ankraj ya da tablo asma vb. işler çivileri nedenleri ile hasar görmemeleri ve tehlike yaratmamaları için sıvaaltı boru hatları eğik,çapraz değil duvar ve tavan kenarlarına paralel döşenmeli, özellikle yüksek ısılı baca duvarlarından boru geçirilmemelidir.(Banyo duş küvetlerinde yerden 2,25 m. den aşağıdan, yanlarda 0,60m.den daha yakından elektrik borusu geçirilmez, aksesuvar konamaz).
3.8 Yan yana ve üst üste elektrik anahtarları, priz ve buatların hizaları su terazisi ile kontrol edilmelidir.(Birbirine geçme kasalı tercih edilmeli).
3.9 Buat kapakları sıva ile bir yüz olacak şekilde ayarlanmalı, kare buatların kenarları şakul ve terazisnde olmalıdır.
3.10 Fayanslı kısımlarda anahtar ve prizler dört fayansın ortasına ya da iki fayans derzinin her iki yönde tam ortasına getirlmelidir.(İnşaatçı ile müşterek çalışmak şarttır).
3.11 Sıva üstü tesisatta boru ve kablolar en çok 60 cm. de bir, ayrıca hemen bağlantı kutusu ve dirsek yanlarından (en çok 10 cm.de) duvar ve tavana kroşe ile bağlanmalıdır.
3.12 Özellikle kolonlar olmak üzere herhangi bir betonarme elemanı oyup delmeden önce kesinlikle inşaatçıların izni alınmalı, hiçbir şekilde demiri kesilmemelidir.
3.13 Elektrik borularını dilitasyonlardan fleksibl parçarlarla geçiriniz, aksi halde genleşme, deprem ve oturmalarda arıza yapar.
3.14 Yapının tümünde topraklama hattı olarak aynı renk (tercihen yeşil-sarı) iletken kullanılmalıdır.
Kaynak:Firüzan BAYTOP(Y.Mimar)